Jak se vyhnout švarcsystému

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, resp. obratu. Naopak, pokud není zájmem podniku zvyšovat objem aktivit nebo to není možné, je nutné se podívat na výdajovou stránku podnikání a optimalizací / redukcí nákladů zvýšit nominální hodnotu zisku při zachování objemu výkonů. Jednou z největších položek víceméně fixních režií jsou náklady na práci. Jsou zde zahrnuty mzdy, odvody, ale také firemní benefity, dovolené, náhrady v době pracovní neschopnosti, BOZP, kontroly ze strany státních úřadů, personální agenda atd. Činností, regulací, rizik a hlavně nákladů v souvislosti se zaměstnáváním lidí je spousta a je proto pochopitelné, že se někteří podnikatelé zaměstnávání lidí vyhýbají a hledají alternativní cesty.

Je možné využít dohod, smluv o dílo, agenturních zaměstnanců apod., ale nyní bychom se podívali na využívání fakturací OSVČ. Myšlenka je z pohledu podnikatele v zásadě jednoduchá. Nechci zaměstnance, tak si práci objednám u OSVČ a on mi vystaví fakturu. Pro obě strany to má výhody zejména v podobě nižších odvodů. Nicméně jsou tam nějaká omezení, která mohou tento model nabourat a dostat vás do problémů.

V případě využití služeb OSVČ je potřeba si dávat pozor na základní věc a tou je fakt, že vztah Společnost vs. OSVČ nesmí vykazovat znaky pracovně-právního vztahu, tzv. švarcsystému. V tomto případě by tento vztah byl považován za příjem dle §6 zákona o dani z příjmů, a tedy by v případě prokázání byla doměřena daň i odvody na sociální a zdravotní pojištění a související sankce. Na co si tedy dát pozor?

  • Pravidelné a stejné odměny – pokud odměna OSVČ odpovídá odměně, kterou dostávají zaměstnanci na této pozici je to špatně.
  • Vystupovat svým jménem – žádné společné vizitky, emaily, jednání na venek jménem firmy objednatele
  • Vlastnictví pracovních pomůcek – pokud pracuje OSVČ s nástroji objednatele musí existovat smlouva o pronájmu (nářadí, výpočetní techniky a pracovních prostor) Není možné využívat bezplatně zařízení objednatele. Není například možné bezplatně využívat vzdělávacích programů pro zaměstnance.
  • Zákaz práce pro jiného partnera – práce OSVČ pro jednoho partnera automaticky nemusí znamenat švarcsystém, ale smlouva na dobu neurčitou, kde je uvedena exkluzivita už ano.
  • Nerovný vztah OSVČ a objednatele – není možné být ve vztahu nadřízený a podřízený, OSVČ nesmí být nijak začleněna do firemní struktury
  • Odpovědnost za škodu – OSVČ ručí objednateli celým svým majetkem, smluvně nesmí být tato odpovědnost omezena
  • Stanovená pracovní doba – OSVČ nesmí mít hlídanou pracovní dobu. Evidence docházky u OSVČ je nepřípustná a bývá to považováno za znak švarcsystému.
  • Specifikace činnosti – je potřeba striktně specifikovat činnost OSVČ, definovat dílo, které má být dodáno.

Vztah mezi společností a OSVČ musí být tedy vždy striktně obchodní a není možné požívat výhod pracovně-právního vztahu.

Účetnictví - Brno a okolí

Vedení účetnictví, daňovou evidenci, manažerské účetnictví, daňové poradenství, ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce. Zde najdete náš ceník účetnictví.

Kontaktovat

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

Jak se vyhnout švarcsystému

Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]

Přenesení daňové povinnosti (reverse charge)

Přenesení daňové povinnosti (reverse charge) Režim reverse charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na odběratele (§ 92a až § 92e […]

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Opravný daňový doklad (dle § 45 zákona o DPH) vystavuje […]

Nadměrný odpočet DPH

Nadměrný odpočet DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, určuje nadměrný odpočet DPH jako daňovou povinnost, kdy […]

Jednotný správní doklad

Jednotný správní doklad Jednotný správní doklad, neboli JSD, je formulář, na kterém celnice vyměří clo a DPH při dovozu zboží […]

Slovník účetních pojmů