Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky. Odpisy se zaúčtovávají postupně, tzn. že celý náklad na pořízení majetku se rozloží do několika let. Odpisy jsou nevratným snížením hodnoty majetku v účetnictví.

Členíme je na:

  • účetní, které by měly vyjadřovat skutečné opotřebení dlouhodobého majetku (upravuje zákon o účetnictví),
  • daňové, které je možné v souladu se zákonem o daních z příjmů uplatnit jako výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů,
  • řádné vyjadřující postupné snižování hodnoty majetku v důsledku opotřebení při užívání nebo vlivem přírodních jevů,
  • mimořádné jsou jednorázové a vyjadřují snížení hodnoty majetku v důsledku nevratného poškození, prodeje, darování apod.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů