Manažerské účetnictví a reporting Taxprom
Manažerské účetnictví a reporting
Pravidelné informace o finanční kondici společnosti, trendy, komentáře, podklady pro manažerské rozhodování a plánování.
Poradenství v oblasti založení společností Taxprom
Poradenství v oblasti založení společností
Konzultace ve věci volby vhodné formy podnikání, umístění volných finančních prostředků, finanční a investiční plánování, likvidace společnosti.
Daňové poradenství taxprom
Daňové poradenství
Postaráme se o správné a včasné vyplnění daňových přiznání a v případě kontroly vás budeme před Finančním úřadem zastupovat.
Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom
Vedení účetnictví a daňová evidence
Kompletní zpracování finančního účetnictví, mzdového účetnictví jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby

Manažerské účetnictví, ekonomické a daňové poradenství, mzdy a personalistika.

O Taxprom s.r.o.

Na poli účetnictví a daní působíme už od roku 1994. Kromě běžného zpracování finančního účetnictví, mzdové agendy a daňového poradenství svým klientů v Brně a okolí zajišťujeme širokou paletu služeb od administrativní podpory, přes pomoc při nastavení interních kontrolních procesů až po externí finanční  řízení.

Naší odborností  je také manažerský reporting, který pravidelně poskytuje představitelům vedení firem klíčové informace potřebné k rozhodování a plánování provozních a investičních aktivit.

Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce.

Účetnictví není nutnost daná zákony, účetnictví je zdrojem informací a je potřeba s nimi pracovat.

Pracujeme tak, aby se klient mohl věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím a související agendou si převezmeme my.

Nabídka služeb

Připravím pro vás pravidelné měsíční zprávy z účetnictví, které budou pro vás srozumitelné a podají vám informaci o kondici firmy. Můžete sledovat na měsíční bázi vývoj klíčových ukazatelů a porovnat je na plán. Umožňuje včas odhalit negativní trendy. Pomůže a usnadní strategické rozhodování, vede k optimalizaci nákladů.
Více o nabídce
Soubor doplňkových služeb souvisejících s podnikáním. Poradenství v oblasti založení společností, konzultace ve věci volby vhodné formy podnikání, umístění volných finančních prostředků, finanční a investiční plánování. Pomůžeme s likvidací společnosti.
Více o nabídce
Daňové přiznání slouží k výpočtu výše daňové povinnosti, které má být odvedena Finanční správě. Údaje v něm uvedené musí odpovídat všem zákonným požadavkům na výpočet daně. Vzhledem k tomu, že se tyto podmínky a postupy neustále mění, je vhodné zpracování přiznání přenechat profesionálům. Postaráme se o správné a včasné vyplnění daňových přiznání a v případě kontroly vás budeme před Finančním úřadem zastupovat. Za správnost a včasnost podání daňových přiznání ručí zkušený daňový poradce.
Více o nabídce
Zajistíme kompletní mzdovou agendu (přihlášky, odhlášky), zpracování měsíčních mzdových podkladů, komunikaci s úřady, zpracování přehledů. Připravíme pracovní smlouvy, dohody, předávací protokoly a mzdové výměry. Spolupracujeme s právní kanceláří a jsme tedy schopni pomoci i s řešením právních sporů v oblasti personalistiky a obchodu.
Více o nabídce
Kompletně pro vás zpracujeme účetnictví od A do Z pro plátce i neplátce DPH. Pohlídáme správnost účetních postupů a metod, připravíme potřebné interní směrnice, zpracujeme roční účetní závěrku a uzávěrku, připravíme finanční výkazy. Zajistíme oddělené účtování na střediska nebo projekty. Povedeme pro vás daňovou evidenci pro fyzické i právnické osoby.
Více o nabídce
Přemýšlíte o někom kdo povede vaše účetní oddělení, případně pomůže s finančním řízením společnosti? Můžete najmout hlavní účetní nebo Finančního ředitele, ale skutečně potřebujete zaměstnat člověka na plný úvazek? Tvorba rozpočtů, kontrola účetních metod a správnosti zaúčtování, reporting a kontroling je možné dělat vzdáleně. Využití externího finančního řízení je v důsledku časově efektivnější a zpravidla levnější.
Více o nabídce

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám do 24 hodin ozveme zpět.

Náš tým

Ing. Petr Tutko, CA

Na poli manažerského účetnictví, reportingu a finančního řízení se pohybuji už více než 10 let. Působil jsem 5 let na účetním oddělení v KPMG a posléze jako finanční ředitel mezinárodních společností. Od roku 2013 jsem členem komory certifikovaných účetních ev. č. 100303. Zajišťuji vedení účetnictví, manažerský reporting, externí finanční řízení, mzdovou a daňovou agendu. Klientelu tvoří OSVČ, malé podniky a neziskové organizace. Mám zkušenosti s účetním programem Money S3 a MS Dynamics NAV. Služby poskytuji i v anglickém jazyce.

komora ucetnich

Ing. Ivan Tutko

Mám více než 20 let zkušeností v oblasti daní a účetnictví. Od roku 1995 jsem členem komory daňových poradců a od stejného roku podnikám jak fyzická osoba v oboru daňového poradenství. Většinu klientů tvoří malé a střední podniky nejen z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí. Mám zkušenosti s účetním programem Money S3 a Navision. Znalost Aj.

 

logo komora danovych poradcu