Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom
Vedení účetnictví a daňová evidence
Kompletní zpracování finančního účetnictví, mzdového účetnictví jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby
Manažerské účetnictví a reporting Taxprom
Manažerské účetnictví a reporting
Pravidelné informace o finanční kondici společnosti, trendy, komentáře, podklady pro manažerské rozhodování a plánování.
Daňové poradenství taxprom
Daňové poradenství
Postaráme se o správné a včasné vyplnění daňových přiznání a v případě kontroly vás budeme před Finančním úřadem zastupovat.
Poradenství v oblasti založení společností Taxprom
Poradenství v oblasti založení společností
Konzultace ve věci volby vhodné formy podnikání, umístění volných finančních prostředků, finanční a investiční plánování, likvidace společnosti.

Vedení účetnictví, ekonomické a daňové poradenství, mzdy a personalistika.

O Taxprom s.r.o.

Účetnictví, daňovému a ekonomickému poradenství se věnujeme již od roku 1994. Kromě běžného zpracování finančního účetnictví, mzdové agendy a daňového poradenství svým klientů v Brně a okolí zajišťujeme širokou paletu služeb od administrativní podpory, přes pomoc při nastavení interních kontrolních procesů až po externí finanční  řízení.

Naší odborností  je také manažerské účetnictví, které pravidelně poskytuje představitelům vedení firem klíčové informace potřebné k rozhodování a plánování provozních a investičních aktivit.

Účetnictví pro Brno a okolí

Vedení účetnictví, daňovou evidenci, manažerské účetnictví, daňové poradenství, ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce.
Daňové-poradenství-taxprom-pozadi

Pracujeme tak, aby se klient mohl věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím a související agendou si převezmeme my.

Nabídka účetních a poradenských služeb

Účetnictví není nutnost daná zákony, účetnictví je zdrojem informací a je potřeba s nimi pracovat.

V rámci manažerského účetnictví pro vás připravíme pravidelné měsíční zprávy z účetnictví, které budou pro vás srozumitelné a podají vám informaci o kondici firmy. Připravíme pro vás pravidelné měsíční zprávy z účetnictví, které budou pro vás srozumitelné a podají vám informaci o kondici firmy. Můžete sledovat na měsíční bázi vývoj klíčových ukazatelů a porovnat je na plán. Umožňuje včas odhalit negativní trendy. Pomůže a usnadní strategické rozhodování, vede k optimalizaci nákladů.
Více o manažerském účetnictví
Kompletní vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH. Pohlídáme správnost účetních postupů a metod, připravíme potřebné interní směrnice, zpracujeme roční účetní závěrku a uzávěrku, připravíme finanční výkazy. Zajistíme oddělené účtování na střediska nebo projekty. Povedeme pro vás daňovou evidenci pro fyzické i právnické osoby.
Více o vedení účetnictví
Komplexní daňové a účetní poradenství - postaráme se o správné a včasné vyplnění daňových přiznání a v případě kontroly vás budeme před Finančním úřadem zastupovat. Poradíme vám jak dosáhnout vysokých daňových úspor. Daňové přiznání slouží k výpočtu výše daňové povinnosti, které má být odvedena Finanční správě. Údaje v něm uvedené musí odpovídat všem zákonným požadavkům na výpočet daně. Vzhledem k tomu, že se tyto podmínky a postupy neustále mění, je vhodné zpracování přiznání přenechat profesionálům.
Více o daňovém poradenství
Zajistíme kompletní mzdovou agendu (přihlášky, odhlášky), zpracování měsíčních mzdových podkladů, komunikaci s úřady, zpracování přehledů. Připravíme pracovní smlouvy, dohody, předávací protokoly a mzdové výměry. Spolupracujeme s právní kanceláří a jsme tedy schopni pomoci i s řešením právních sporů v oblasti personalistiky a obchodu. Poradenství v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky.
Více o mzdovém účetnictví
Ekonomické poradenství je soubor doplňkových služeb souvisejících s podnikáním. Poradenství v oblasti založení společností, konzultace ve věci volby vhodné formy podnikání, umístění volných finančních prostředků, finanční a investiční plánování. Pomůžeme také s likvidací společnosti.
Více o ekonomickém poradenství
Přemýšlíte o někom kdo povede vaše účetní oddělení, případně pomůže s finančním řízením společnosti? Můžete najmout hlavní účetní nebo Finančního ředitele, ale skutečně potřebujete zaměstnat člověka na plný úvazek? Tvorba rozpočtů, kontrola účetních metod a správnosti zaúčtování, reporting a kontroling je možné dělat vzdáleně. Využití externího finančního řízení je v důsledku časově efektivnější a zpravidla levnější.
Více o externím finančním řízení

Ceník účetnictví

Ceník účetnictví - Ceny stanovujeme individuálně dle požadavků klienta. Uvedené ceny účetnictví jsou pouze orientační.

OBJEDNEJTE SI NAŠE ÚČETNÍ NEBO PORADENTSKÉ SLUŽBY

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám do 24 hodin ozveme zpět.

Náš tým

Ing. Petr Tutko, CA

Na poli manažerského účetnictví, reportingu a finančního řízení se pohybuji už více než 10 let. Působil jsem 5 let na účetním oddělení v KPMG a posléze jako finanční ředitel mezinárodních společností. Od roku 2013 jsem členem komory certifikovaných účetních ev. č. 100303. Zajišťuji vedení účetnictví, manažerský reporting, externí finanční řízení, mzdovou a daňovou agendu. Klientelu tvoří OSVČ, malé podniky a neziskové organizace. Mám zkušenosti s účetním programem Money S3 a MS Dynamics NAV. Služby poskytuji i v anglickém jazyce.

komora ucetnich

Ing. Ivan Tutko

Mám více než 20 let zkušeností v oblasti daní a účetnictví. Od roku 1995 jsem členem komory daňových poradců a od stejného roku podnikám jak fyzická osoba v oboru daňového poradenství. Většinu klientů tvoří malé a střední podniky nejen z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí. Mám zkušenosti s účetním programem Money S3 a Navision. Znalost Aj.

 

logo komora danovych poradcu

Novinky a aktuality ze světa účetnictví

Stravenky-vs.-Stravenkový-paušál

Stravenky vs. Stravenkový paušál

Od roku 2021 se nabízí zaměstnavatelům další možnost jak přispět zaměstnancům na stravování. Kromě klasických stravenek a poskytování dotovaných obědů […]

kontaktujte nás

Informace pro zaměstnavatele o možnostech využití podpory v rámci vládního programu Antivirus

Vláda připravila pro zaměstnavatele k udržení zaměstnanosti program Antivirus, který bude pro většinu z Vás použitelný a zajímavý. Z možností, které […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, […]

Nejčastější účetní pojmy s vysvětlením

 • Výroční zpráva
  Výroční zpráva – výroční zprávu povinně zhotovují účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Cílem ...
 • Výkaz zisku a ztráty
  Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka slouží jako ukazatel hospodářského výsledku, kterého společnost dosáhla za sledované ...
 • Účetní závěrka
  Účetní závěrka Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které je účetní jednotka povina sestavit k rozvahovému dni. Finanční ...
 • Účetní uzávěrka
  Je proces který se provádí po ukončení účetního období. Jeho hlavním cílem je zkontrolovat správnost účtování ...
 • Účetní deník
  Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví. Je určen k zápisu jednotlivých účetních případů, které ...
 • Souhrnné hlášení
  Řada plátců DPH má kromě povinnosti podat samotné přiznání k DPH také povinnost podat i souhrnné ...
 • Rozvaha
  Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech společnosti k určitému okamžiku. Sestavuje se na základě informací ...
 • Přenesení daňové povinnosti (reverse charge)
  Přenesení daňové povinnosti (reverse charge) Režim reverse charge přenáší povinnost přiznat a zaplatit DPH z dodavatele na ...
 • Poplatník daně
  Poplatník daně – je osoba (daňový subjekt), jejíž majetek nebo příjmy jsou předmětem daně. Např. u daně ...
 • Peněžní deník
  Peněžní deník je základním pilířem daňové evidence a jde o hlavní účetní knihu, ve které se ...
 • OSVČ
  OSVČ osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné ...
 • Optimalizace daňové povinnosti
  Optimalizace daňové povinnosti – soubor postupů jejíž cílem je legální (zákonné) snížení daňové povinnosti. Například prostřednictvím výběru ...
 • Opravný daňový doklad
  Opravný daňový doklad Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Opravný daňový doklad (dle § 45 ...
 • Odpisy
  Odpisy jsou účetním vyjádřením úbytku hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do nákladů účetní jednotky. Odpisy ...
 • Nadměrný odpočet DPH
  Nadměrný odpočet DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, určuje nadměrný odpočet DPH jako ...
 • Manažerské účetnictví
  Manažerské účetnictví – slouží pro rozhodování managementu – pomáhá pro stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a pro ...
 • Jednotný správní doklad
  Jednotný správní doklad Jednotný správní doklad, neboli JSD, je formulář, na kterém celnice vyměří clo a DPH ...
 • Jednoduché účetnictví
  Jednoduché účetnictví představovalo do roku 2004 totéž co dnes daňová evidence. Jednoduché účetnictví se plnohodnotně vrátilo ...
 • Inventarizace
  Inventarizace – slouží k ověření faktického a účetního stavu majetku a závazků společnosti a jejich ocenění. Taxprom s.r.o. nabízí ...
 • Intrastat
  Intrastat Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Vykazovat ...
 • Daňová evidence
  Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů. Upravuje ji § 7b zákona o daních z ...