Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů. Upravuje ji § 7b zákona o daních z příjmů. Daňová evidence obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a majetku a dluzích. Jakou formu má mít daňová evidence, není nikde předepsáno. Každý si sám může zvolit, jak bude vypadat. Často ale stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy a daňově uznatelné výdaje vytvořené například v Excelu. Vede ji většina fyzických osob (živnostníků).

Daňová evidence

Daňovou evidenci poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce.

Dále vám můžeme nabídnout také vedení účetnictví, manažerské účetnictvídaňové poradenství nebo ekonomické poradenství, případně využití externího finančního řízení.

Kontaktujte nás

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů