Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech společnosti k určitému okamžiku. Sestavuje se na základě informací z účetnictví.

Účetnictví sleduje majetek ze dvou hledisek:

  • z hlediska konkrétního druhu majetku, se kterým firma hospodaří,
  • z hlediska zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen.

Druhy rozvahy:

  • Zahajovací rozvaha – sestavuje se při založení firmy
  • Počáteční rozvaha – sestavuje se k počátku období
  • Konečná rozvaha – sestavuje se na konci účetního období

Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat a vyjádřit majetek (v penězích) a jeho zdroje financování a poskytnout základ pro zhodnocení finanční situace podniku.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů