Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahradil dříve používané termíny vrubopis a dobropis. Opravný daňový doklad (dle § 45 zákona o DPH) vystavuje plátce daně v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH nebo v souvislosti s opravou výše daně v jiných případech podle § 43 téhož zákona.

Opravný daňový doklad o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje:

  • označení osoby, která uskutečňuje plnění,
  • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,
  • označení osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
  • DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
  • evidenční číslo původního daňového dokladu,
  • evidenční číslo opravného daňového dokladu,
  • důvod opravy,
  • rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,
  • rozdíl mezi opravenou a původní daní,
  • rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem.

V případě opravy základu daně a výše daně plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy vystaví opravný daňový doklad, pokud měl povinnost vystavit daňový doklad. Pokud plátce neměl povinnost vystavit daňový doklad, provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů