zrušení záloh na sociální a zdravotní pojištění

Vláda zrušila podnikatelům – fyzickým osobám (dále jen OSVČ) povinnost platby záloh na sociální a zdravotní pojištění v období březen-září 2020. Pro správné uplatnění tohoto rozhodnutí se, prosím, držte následujícího postupu.

A. OSVČ, které v roce 2020 platí minimální zálohy na pojistné (sociální pojištění 2544 Kč, zdravotní pojištění 2352 pro rok 2020)

Tyto osoby nemusí v období březen 2020 – září 2020 platit žádné zálohy. První zálohy po tomto období budou placeny poprvé za říjen 2020: - sociální pojištění do 31. 10. 2020 - zdravotní pojištění do 8. 11. 2020

B. OSVČ, které v roce 2020 platí větší než minimální zálohy na pojistné

Můžete si vybrat jednu ze tří možností:

1) v období březen 2020 až září 2020 nebudete platit zálohy vůbec

2) v období březen 2020 – září 2020 budete platit zálohy ponížené o minimální částky záloh (je-li tedy např. Vaše současná výše zálohy na sociální pojištění 5650 Kč, nová výše zálohy bude 5650 – 2544 = 3106Kč, obdobně bude záloha na zdravotní pojištění ponížena o 2352 Kč)

3) budete pokračovat v platbě podle nezměněných podmínek

Volba konkrétní možnosti bude záviset na tom, jak předpokládáte, že se bude v letošním roce vyvíjet Váš hospodářský výsledek v porovnání s rokem uplynulým. Očekáváte-li velký propad, doporučuji zvolit variantu 1). Neočekáváte-li velké změny, zvolte variantu 2) nebo 3).

První zálohy v plné výši po tomto období budou placeny poprvé za říjen 2020: - sociální pojištění do 31. 10. 2020 - zdravotní pojištění do 8. 11. 2020

Důležité upozornění: doplatky na pojistném vyplývající z Přehledů za rok 2019 musejí být zaplaceny v původním termínu, tam žádný „pardon“ neexistuje. Tedy ten, kdo má daňové přiznání odevzdáno v řádném termínu k 1. dubnu, musí případný nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 uhradit nejpozději počátkem května. Ten, kdo má daňové přiznání odevzdáno v prodlouženém termínu k 1. červenci, musí případný nedoplatek na sociálním a zdravotním pojištění za rok 2019 uhradit nejpozději počátkem srpna.

Kontaktovat

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

  Novinky

  Stravenky-vs.-Stravenkový-paušál

  Stravenky vs. Stravenkový paušál

  Od roku 2021 se nabízí zaměstnavatelům další možnost jak přispět zaměstnancům na stravování. Kromě klasických stravenek a poskytování dotovaných obědů […]

  kontaktujte nás

  Informace pro zaměstnavatele o možnostech využití podpory v rámci vládního programu Antivirus

  Vláda připravila pro zaměstnavatele k udržení zaměstnanosti program Antivirus, který bude pro většinu z Vás použitelný a zajímavý. Z možností, které […]

  Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

  Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

  Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, […]

  zrušení záloh na sociální a zdravotní pojištění

  Informace pro fyzické osoby – podnikatele o zrušení záloh na sociální a zdravotní pojištění v důsledku epidemie koronaviru

  Vláda zrušila podnikatelům – fyzickým osobám (dále jen OSVČ) povinnost platby záloh na sociální a zdravotní pojištění v období březen-září […]

  Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

  Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

  Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

  Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

  Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

  To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

  Jak se vyhnout švarcsystému

  Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

  Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

  Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

  Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

  1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

  Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

  Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

  dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

  Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

  Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]