Jednoduché účetnictví představovalo do roku 2004 totéž co dnes daňová evidence. Jednoduché účetnictví se plnohodnotně vrátilo do zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1. 1. 2016. Jednoduché účetnictví může dnes vést podle tohoto zákona jen omezený okruh účetních jednotek, jako jsou např. spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve apod., které zároveň musí splňovat určitá kritéria, a to:

  • jsou neplátci daně z přidané hodnoty,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč.

V jednoduchém účetnictví se účtuje pouze o příjmech a výdajích peněžních prostředků (u pokladny a bankovních účtů) do peněžního deníku, což je jedna z účetních knih jednoduchého účetnictví. Dalšími jsou kniha pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majektu, např. karty majetků a karty zásob.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů