Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Účetnictví pro Brno a okolí

Vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce.

Kompletně pro vás zpracujeme účetnictví od A do Z pro plátce i neplátce DPH. Pohlídáme správnost účetních postupů a metod, připravíme potřebné interní směrnice, zpracujeme roční účetní závěrku a uzávěrku, připravíme finanční výkazy. Zajistíme oddělené účtování na střediska nebo projekty. Povedeme pro vás daňovou evidenci pro fyzické i právnické osoby. Zajistíme kompletní mzdové účetnictví a mzdovou agendu.

Veškerou agendu související s vedením účetnictví si vezmeme na starost. Není potřeba nic připravovat nebo třídit, doklady si od vás převezme, setřídíme, přehledně uspořádáme a posléze zpracujeme v souladu se všemi legislativními požadavky. V případě zájmu zajistíme i jejich archivaci.

Dále vám můžeme nabídnout také daňové poradenství nebo ekonomické poradenství, případně využití externího finančního řízení.

Nabídka služeb spojených s vedením účetnictví:

 

 • vedení hlavní knihy, účetního deníku a analytické evidence
 • evidence závazků a pohledávek, saldo, evidence majetku
 • zpracování bankovních a pokladních dokladů, kontrola úhrad
 • zpracování roční účetní závěrky a uzávěrky
 • připrava finančních výkazů
 • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce
 • kompletní cash flow
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování daňového přiznání k DPH a povinné evidence
 • vedení záznamní povinnosti k dani z příjmu a ostatním daním
 • archivace účetnictví

Zde najdete náš ceník účetnictví.

Proč se na nás obrátit?

Zkušenosti

Na poli účetnictví, daní, ekonomického a daňového poradenství působíme už od roku 1994.

Profesionalita

Pracujeme tak, aby se klient mohl věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím a související agendou si převezmeme my.

Odbornost

Naší odborností je také manažerský reporting, který pravidelně poskytuje představitelům vedení firem klíčové informace potřebné k rozhodování a plánování provozních a investičních aktivit.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví nebo daňové evidence? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.