OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti pokud ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku. Druhy samostatné výdělečné činnosti:

  • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona
  • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
  • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
  • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů kromě příjmů zdaněných srážkovou daní tj. příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky do částky 7.000 Kč měsíčně
  • výkon výdělečné činnosti podle zvláštních předpisů
  • výkon činnosti mandatáře podle Obchodního zákoníkuč. 513/1991 Sb.
  • výkon ostatních činností majících charakter podnikání – vykonávané vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku

Za samostatnou činnost se považují všechny příjmy podle § 7 Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

Jak se vyhnout švarcsystému

Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]

Slovník účetních pojmů