OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti pokud ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku. Druhy samostatné výdělečné činnosti:

  • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona
  • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
  • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
  • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů kromě příjmů zdaněných srážkovou daní tj. příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky do částky 7.000 Kč měsíčně
  • výkon výdělečné činnosti podle zvláštních předpisů
  • výkon činnosti mandatáře podle Obchodního zákoníkuč. 513/1991 Sb.
  • výkon ostatních činností majících charakter podnikání – vykonávané vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku

Za samostatnou činnost se považují všechny příjmy podle § 7 Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů