Účetní závěrka

Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které je účetní jednotka povina sestavit k rozvahovému dni. Finanční výkazy podávají informaci o hospodaření společnosti za dané období. Účetní závěrka obsahuje Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, přílohu účetní závěrky, případně výkaz Cash-flow a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Nabízíme vedení účetnictví, manažerské účetnictví, mzdové účetnictvídaňové poradenství nebo ekonomické poradenství, případně využití externího finančního řízení.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

Slovník účetních pojmů