dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí už  31. května 2019.

Složenky zasílá Finanční správa postupně tak, aby v jedné lokalitě nedostali všichni složenky současně a na úřadu se netvořily fronty. Poslední složenky doputují k poplatníkům nejpozději 22. května 2019.

Fyzické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou „daňovou“ složenku.

Fyzické osoby, které mají zřízenu tzv. datovou schránku fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající, a právnické osoby dostanou informace pro placení daně do své datové schránky. Pokud právnická osoba nemá zpřístupněnou datovou schránku, dostane poštou běžnou poštovní poukázku.

Kdo se přihlásil ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem (vyplněním a odevzdáním tiskopisu „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“), dostane všechny potřebné informace k placení daně do své e-mailové schránky. Pokud jsou lidé přihlášeni k placení této daně prostřednictvím SIPO, proběhne úhrada daně v souladu s podmínkami České pošty.

Splatnost daně z nemovitých věcí

V případě, že daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května 2019. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května 2019 a do 30. listopadu 2019). Je ale také možné zaplatit ji v termínu do 31. května celou najednou.

Bezplatnou „daňovou“ složenkou (Poštovní poukázka A doklad V/DS), kterou dostanou fyzické osoby, lze uhradit daň z nemovitých věcí na každé poště bez poplatku. Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se dozvíte z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresu územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis k dani z nemovitých věcí.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji nemá daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více složenek.

Na složenkách je předtištěný bankovní účet finančního úřadu, na který je třeba daň zaplatit, včetně předčíslí a kódu banky. Částku celkové platby vyplní poplatník sám, a to podle údajů z alonže. Pro placení můžete využít i QR kód uvedený na alonži.

Jak správně zaplatit daň z nemovitých věcí

Daň můžete zaplatit několika způsoby:

  • bezhotovostním převodem z vašeho účtu na účet finančního úřadu,
  • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou,
  • prostřednictvím SIPO – platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2019, tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou (dejte si pozor na dostatečnou výši inkasního limitu pro platbu SIPO),
  • hotově na pokladně finančního úřadu.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2019 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje novou výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem.

Do tohoto seznamu můžete nahlédnout na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech v průběhu měsíce května.

Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby.

Zdroj: https://portal.pohoda.cz

Účetnictví - Brno a okolí

Vedení účetnictví, daňovou evidenci, manažerské účetnictví, daňové poradenství, ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce. Zde najdete náš ceník účetnictví.

Kontaktovat

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Novinky

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

Jak se vyhnout švarcsystému

Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů

Účetnictví - Brno a okolí Vedení účetnictví, daňovou evidenci, manažerské účetnictví, daňové poradenství, ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z […]

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů

Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 - Předčíslí účtu: 7747 Daň dědická dle z. […]

Slovník účetních pojmů