Daň darovací dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 - Předčíslí účtu: 7747
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 - Předčíslí účtu: 7739
Daň silniční - Předčíslí účtu: 748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. - Předčíslí účtu: 7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) - Předčíslí účtu: 7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 - Předčíslí účtu: 7763
Daň z přidané hodnoty - Předčíslí účtu: 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby - Předčíslí účtu: 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání - Předčíslí účtu: 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - Předčíslí účtu: 713
Daň z příjmů obyvatelstva - Předčíslí účtu: 2700
Daň z příjmů právnických osob - Předčíslí účtu: 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby - Předčíslí účtu: 7712
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. - Předčíslí účtu: 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb. - Předčíslí účtu: 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření - Předčíslí účtu: 1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. - Předčíslí účtu: 2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb. - Předčíslí účtu: 2655
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. - Předčíslí účtu: 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb. - Předčíslí účtu: 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. - Předčíslí účtu: 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení - Předčíslí účtu: 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva - Předčíslí účtu: 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí - Předčíslí účtu: 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy - Předčíslí účtu: 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet - Předčíslí účtu: 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I - Předčíslí účtu: 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II - Předčíslí účtu: 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond - Předčíslí účtu: 5784
Ostatní příjmy - Předčíslí účtu: 4757
Pojistné na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) - Předčíslí účtu: 31018
Pojistné na důchodové spoření sražené plátcem pojistného (placené zaměstnavatelem) - Předčíslí účtu: 41013
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti - Předčíslí účtu: 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení - Předčíslí účtu: 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence - Předčíslí účtu: 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí - Předčíslí účtu: 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách - Předčíslí účtu: 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech - Předčíslí účtu: 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství - Předčíslí účtu: 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a dle § 34 z. č. 200/1990 Sb. - Předčíslí účtu: 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa - Předčíslí účtu: 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší - Předčíslí účtu: 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda - Předčíslí účtu: 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění - Předčíslí účtu: 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti - Předčíslí účtu: 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech - Předčíslí účtu: 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod - Předčíslí účtu: 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost - Předčíslí účtu: 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství - Předčíslí účtu: 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody - Předčíslí účtu: 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% Státní fond životního prostředí - Předčíslí účtu: 9785
Pokuty na místě zaplacené - Předčíslí účtu: 3746
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% Státní fond životního prostředí - Předčíslí účtu: 6728
Pokuty za porušení životního prostředí – zrušené zákony - Předčíslí účtu: 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí - Předčíslí účtu: 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – Státní fond životního prostředí - Předčíslí účtu: 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod - Předčíslí účtu: 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - Předčíslí účtu: 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. - Předčíslí účtu: 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. - Předčíslí účtu: 6701
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – rozpočty obcí - Předčíslí účtu: 8782
Poplatky za porušení životního prostředí – zrušené zákony – Státní fond životního prostředí - Předčíslí účtu: 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb. - Předčíslí účtu: 8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 - Předčíslí účtu: 1724
Příslušenství daní - Předčíslí účtu: 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou
(souvisí s předčíslím účtu 31018) - Předčíslí účtu: 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného
(souvisí s předčíslím účtu 41013) - Předčíslí účtu: 9144
Spotřební daň z lihu - Předčíslí účtu: 4781
Spotřební daň z minerálních olejů - Předčíslí účtu: 799
Spotřební daň z piva - Předčíslí účtu: 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků - Předčíslí účtu: 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů - Předčíslí účtu: 780
Správní poplatky - Předčíslí účtu: 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry - Předčíslí účtu: 2786
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu
ředitelství - Předčíslí účtu: 13717*
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 - Předčíslí účtu: 4730
Zrušené daně a jiné příjmy - Předčíslí účtu: 7798
Zrušené daně a poplatky - Předčíslí účtu: 1791
Zvláštní prostředky - exekuce - Předčíslí účtu: 35
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) - Předčíslí účtu: 10030
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.) - Předčíslí účtu: 20036
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č. 182/2006 Sb.) - Předčíslí účtu: 30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) - Předčíslí účtu: 50032
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) - Předčíslí účtu: 70033
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) - Předčíslí účtu: 80039

*Poznámky: Bankovní účet s předčíslím 13717 má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

 

Kontaktovat

Potřebujete pomoc s vedením účetnictví? Neváhejte nás kontaktovat s nezávaznou poptávkou. Pracujeme tak, abyste se mohli věnovat pouze svému podnikání a ostatní starosti s účetnictvím si převezmeme my.

Účetnictví - Brno a okolí

Vedení účetnictví, daňovou evidenci, manažerské účetnictví, daňové poradenství, ekonomické poradenství poskytujeme nejen pro klienty z Brna, ale i ze zbytku České republiky nebo ze i zahraničí - služby poskytujeme i v anglickém jazyce. Zde najdete náš ceník účetnictví.

Novinky

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Nový výpočet DPH a způsob zaokrouhlování od 1. 10. 2019

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní […]

Vedení účetnictví a daňová evidence Taxprom

Registrace k DPH, uplatnění DPH před datem registrace

To, jestli být nebo nebýt plátcem je pro řadu podnikatelů zásadní otázka nicméně odpověď je individuální a je těžké paušalizovat. […]

Jak se vyhnout švarcsystému

Fakturace OSVČ, aneb jak se vyhnout riziku „švarcsystému“

Podnikání je v zásadě provozováno za jediným účelem a tím je maximalizace zisku. Nominální hodnotu zisku je možné zvyšovat navyšováním výkonu, […]

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

Zrušení karenční doby, proplácení nemocenské od prvního dne.

1.7.2019 je den kdy novela zákoníku práce zrušila 3-denní karenční dobu. Karenční lhůta byla zavedena před 10 lety jako jedno […]

Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti

Novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen […]

dan z nemovitosti - Taxprom s.r.o.

Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května

Začátkem května zahájila Finanční správa rozesílku více než tří milionů obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019 . Lhůta pro […]