Přeskočit navigaci

Přechod na nové sazby DPH od 1. ledna 2010

S účinností od 1. ledna 2010 byly zvýšeny obě sazby DPH o jeden procentní bod. Z jednoho plnění tak může být odvedena daň částečně v sazbách roku 2009 a částečně v sazbách roku 2010.

Rozdílná výše sazby daně se dotkne zejména plnění, na která jsou přijímány zálohové platby, ale jejichž den uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň z tohoto plnění nastává až v roce 2010 za účinnosti vyšších sazeb daně. Z § 47 odst. 2 zákona o DPH plyne, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty. Na výši přiznané a odvedené daně má tedy vliv vznik této povinnosti podle § 21 až § 25 zákona o DPH.

Příklad 1

Plátce daně se sídlem v ČR si objedná právní služby od advokátní kanceláře se sídlem na území ČR, která je plátcem daně. Služba je uskutečněna 10. 2. 2010, kdy je předán právní rozbor a ke stejnému dni je vystaven daňový doklad. Celková sjednaná hodnota služby je 100 000 Kč + daň ve výši platné sazby, k 10. 12. 2009 a 20. 12. 2009 je vystavena zálohová faktura vždy na základ daně 30 000 Kč + daň 5 700 Kč (19 %). První záloha je přijata 13. 12. 2009, druhá záloha je přijata 2. 1. 2010.

Advokátní kancelář odvede z první zálohy daň v sazbě 19 % (5 700 Kč). Z druhé zálohy ve výši 35 700 Kč odvede daň odpovídající 20 % ve výši 5 950 Kč, což je sazba platná ke dni přijetí platby (§ 37 odst. 2 zákona o DPH účinného od 1. ledna 2010). To platí bez ohledu na to, co bylo uvedeno na zálohové faktuře, která není daňovým dokladem.

Zúčtovací faktura bude obsahovat následující základ daně a daň (§ 37 odst. 3 zákona o DPH účinného od 1. ledna 2010):

Text

Základ daně

Daň

celkový základ daně podle § 36 odst. 1

100 000 Kč

xxx

1. záloha

30 000 Kč

5 700 Kč

2. záloha

29 750 Kč

5 950 Kč

základ daně po odečtení záloh

40 250 Kč

8 050 Kč

Příklad 2

Plátce daně se sídlem v ČR si objedná právní služby od advokátní kanceláře se sídlem na Slovensku, která je registrována k dani na Slovensku. Služba je uskutečněna 10. 2. 2010, kdy je předán právní rozbor a ke stejnému dni je vystavena faktura. Celková sjednaná hodnota služby je 100 000 Kč, k 10. 12. 2009 a 20. 12. 2009 je požadována záloha 30 000 Kč. První záloha je přijata 13. 12. 2009, druhá záloha je přijata 2. 1. 2010.

Místem plnění uvedených služeb je ČR a povinnost přiznat daň je na jejich příjemci. Vzhledem k tomu, že povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 24 odst. 3 zákona o DPH účinného od 1. ledna 2010), bude celý základ daně podroben sazbě daně 20 %.

Zdroj: Verlag Dashöfer


Nezávazná poptávka

*
*


Novinky

Změny daně z příjmů od roku 2012

Stručný přehled novinek v dani z příjmů od roku 2012: Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuj...
celý článek »

Pokyn GFŘ D-6

Dne 22.11.2011 byl na stránkách České daňové správy zveřejněn pokyn Generálního finančního ředitelství k zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o...
celý článek »

Zobrazit všechny novinky


Kontakt

Taxprom, s.r.o.
Karlova 979/37
614 00 Brno
tel: 545 243 007
email: info@taxprom.cz