Přeskočit navigaci

Implementace zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákon č. 300/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.7.2009, přináší dvě zásadní novinky v oblasti komunikace s úřady státní moci. První novinkou jsou datové schránky, které slouží pro garantovanou komunikaci s orgány veřejné moci. Druhou novinkou jsou ustanovení týkající se autorizované konverze dokumentů, které umožňují převod mezi listinnou a elektronickou podobou dokumentu se zachováním jeho právní síly.

 

Změna se týká zejména orgánů veřejné moci, ústřední správních úřadů, měst, krajů, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení a dalších. Těmto institucím jsou schránky zřízeny automaticky a od 1.7.2009 mají ze zákona povinnost je používat.

 

Datová schránka je ze zákona zřízena také všem právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.  Fyzické osoby zatím povinnost zřizovat si datové schránky nemají, ministerstvo je zřizuje pouze na žádost (§3 odst.1 ).

 

Datová schránka je definována v §2 zák. č. 300/2008 Sb. jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Je tedy zřejmé, že není zatím možné použít datové schránky pro komunikaci mezi soukromými subjekty.

 

Výhodou datových schránek je, že nahrazuje klasické doručování v listinné podobě elektronickým doručováním. Obecně, při komunikaci s úřady přes datové schránky není potřeba elektronický podpis. Tato výhoda ovšem mizí ve chvíli, kdy je v listinné podobě vyžadován ověřený podpis nebo tam, kde je potřeba, aby dokument podepsalo více osob. Například u společností, jejichž stanovy vyžadují podpis více členů statutárního orgánu.  

 

Schránku je nutné aktivovat do 1. listopadu 2009, protože od tohoto dne musí úřady povinně doručovat všechny úřední listiny do těchto schránek. Správou schránky je možné pověřit i třetí osobu pomocí nastavení přímo v aplikaci datové schránky.

 

Datové schránky je možné od 1. července 2009 využívat dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků § 21 k podání daňových přiznání, hlášení a vyúčtování.

 

Více informací naleznete na portálu www.datoveschranky.info.

 

 Zdroj: www.datoveschranky.info


Nezávazná poptávka

*
*


Novinky

Změny daně z příjmů od roku 2012

Stručný přehled novinek v dani z příjmů od roku 2012: Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuj...
celý článek »

Pokyn GFŘ D-6

Dne 22.11.2011 byl na stránkách České daňové správy zveřejněn pokyn Generálního finančního ředitelství k zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o...
celý článek »

Zobrazit všechny novinky


Kontakt

Taxprom, s.r.o.
Karlova 979/37
614 00 Brno
tel: 545 243 007
email: info@taxprom.cz