Přeskočit navigaci

Dřívější platby daní, pojistného a záloh od 1. listopadu 2009

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl novelizován zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném, pokud jde o den platby daně a pojistného.

V současné době je podle § 61 zákona o správě daní a poplatků nutné:

  • u bezhotovostního převodu z účtu vedeného ČR v Kč převést peníze nejpozději v poslední den lhůty k úhradě daně, v tento den tedy musí být peníze odepsány z účtu převodce,
  • u bezhotovostního převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí převést peníze tak, aby byly na účet správce daně připsány nejpozději v poslední den lhůty k úhradě daně,
  • u plateb v hotovosti v české měně předat peníze finanční instituci nebo pracovníkovi správci daně nejpozději v poslední den lhůty k úhradě daně,
  • u plateb v hotovosti v cizí měně předat peníze finanční instituci nebo pracovníkovi správci daně tak, aby byly na účet správce daně připsány nejpozději v poslední den lhůty k úhradě daně.

Tato pravidla se s účinností od 1. 11. 2009 změní tak, že za den platby daně se bude považovat:

  • u bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně,
  • u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.

Příklad

Měsíční plátce DPH převádí daň odpovídající vlastní daňové povinnosti ze svého běžného účtu vedené v Kč u české banky na účet správce daně:

  • DPH za září - příkaz k úhradě je splatný 26. 10. 2009, což je poslední den lhůty (posun z neděle).
  • DPH za říjen - příkaz k úhradě musí dát s předstihem a nečekat až na 25. 11. 2009, neboť by nedorazila správci daně do 25. 11. 2009 a vzniklo by prodlení s platbou.

Stejná změna se promítne do zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Za den platby pojistného se od listopadu považuje:

a) v případě bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny nebo příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,

b) v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny nebo okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Zdroj: www.du.cz


Nezávazná poptávka

*
*


Novinky

Změny daně z příjmů od roku 2012

Stručný přehled novinek v dani z příjmů od roku 2012: Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuj...
celý článek »

Pokyn GFŘ D-6

Dne 22.11.2011 byl na stránkách České daňové správy zveřejněn pokyn Generálního finančního ředitelství k zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o...
celý článek »

Zobrazit všechny novinky


Kontakt

Taxprom, s.r.o.
Karlova 979/37
614 00 Brno
tel: 545 243 007
email: info@taxprom.cz