Přeskočit navigaci

Novinky

Změny daně z příjmů od roku 2012

Stručný přehled novinek v dani z příjmů od roku 2012: Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuj...
celý článek »

Pokyn GFŘ D-6

Dne 22.11.2011 byl na stránkách České daňové správy zveřejněn pokyn Generálního finančního ředitelství k zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o...
celý článek »

Podání daňového přiznání od 1.1.2011

Od 1.1.2011 s účinností daňového řádu dochází u některých daňových přiznání, hlášení nebo vyúčtování k posunu termínu pro jejich podání. Tato změna vychází z ustanovení daňového řádu týkajícího se ...
celý článek »

Novela zákona o DPH 2011

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 17. prosince 2010 zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“...
celý článek »

Návrhy změn daní z příjmů a DPH.

Návrh změn DPH v Parlamentu Vláda již návrh novely schválila a předložila k projednání ve zkráceném čtení Poslanecké sněmovně. Oproti původní verzi se změnil v následujících bodech: Re...
celý článek »

Sdělení Ministerstva financí k poskytnutí a uplatnění daru související s povodněmi

Vzhledem k množícím se dotazům poplatníků daně z příjmů Ministerstvo financí informuje daňové subjekty, které poskytnou nebo poskytly dary ve prospěch subjektů postižených katastrofálními povodněmi ...
celý článek »

Zrušení povinnosti odvodu DPH z ceny obvyklé

V zákoně o DPH bude tedy zrušena povinnost odvést DPH z plnění plátců vůči jejich zaměstnancům ze základu daně na úrovni ceny obvyklé. Poslanecká sněmovna přehlasovala dne 13. dubna na své schůzi pre...
celý článek »

Přechod na nové sazby DPH od 1. ledna 2010

S účinností od 1. ledna 2010 byly zvýšeny obě sazby DPH o jeden procentní bod. Z jednoho plnění tak může být odvedena daň částečně v sazbách roku 2009 a částečně v sazbách roku 2010. Rozdílná výše sa...
celý článek »

Zdanění benefitů a cena obvyklá - § 36a zákona o DPH

Informace k § 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení § 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních p...
celý článek »

Implementace zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Zákon č. 300/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1.7.2009, přináší dvě zásadní novinky v oblasti komunikace s úřady státní moci. První novinkou jsou datové schránky, které slouží pro garanto...
celý článek »

Dřívější platby daní, pojistného a záloh od 1. listopadu 2009

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byl novelizován zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném, pokud jde o den platby daně a pojistného. V současné době je podle § 6...
celý článek »

Pokyn D - 324 - daňová uznatelnost úroků z hypoték po refinancování

Výklad pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob  (§15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve z...
celý článek »


Nezávazná poptávka

*
*


Novinky

Změny daně z příjmů od roku 2012

Stručný přehled novinek v dani z příjmů od roku 2012: Sleva na dítě – daňové zvýhodnění se zvyšuje o 150 Kč měsíčně, celkem na 13 404 Kč ročně. Maximální výše daňového bonusu se zvyšuj...
celý článek »

Pokyn GFŘ D-6

Dne 22.11.2011 byl na stránkách České daňové správy zveřejněn pokyn Generálního finančního ředitelství k zajištění jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o...
celý článek »

Zobrazit všechny novinky


Kontakt

Taxprom, s.r.o.
Karlova 979/37
614 00 Brno
tel: 545 243 007
email: info@taxprom.cz