Kompletně pro vás zpracujeme účetnictví od A do Z pro plátce i neplátce DPH. Pohlídáme správnost účetních postupů a metod, připravíme potřebné interní směrnice, zpracujeme roční účetní závěrku a uzávěrku, připravíme finanční výkazy. Zajistíme oddělené účtování na střediska nebo projekty. Povedeme pro vás daňovou evidenci pro fyzické i právnické osoby.

Veškerou agendu související s vedením účetnictví si vezmeme na starost. Není potřeba nic připravovat nebo třídit, doklady si od vás převezme, setřídíme, přehledně uspořádáme a posléze zpracujeme v souladu se všemi legislativními požadavky. V případě zájmu zajistíme i jejich archivaci.

Kontaktujte nás